APPROVED CFI LIST

NAME

Approved CFI List

PHONE

EMAIL

Club Member

Alley, Shawn, CFII

541-917-8886

Yes

Dahl, Lisa, CFII, MEI

503-931-3958

No

DeMeurers, Jeffrey, CFII

971-707-2471

No

McLaughlin, J.P., CFII

503-881-5598

No

Moes, Chris, CFII

503-338-8577

No

O’Keeffe, David, CFI

503-551-1303

No

Welch, Paul, CFII, MEI

503-932-5202

Yes

Hansen, Ryan, CFII

801-560-0372

No

Roth, Heidi, CFI

503-930-9444

Yes

Lowry, Greta, CFII

541-808-8438

No